Bemiddeling bij
aan- en verkoop

Wanneer je een horecabedrijf wilt aan- of verkopen, dan verzamelen en inventariseren we samen met jou alle benodigde gegevens.
Van daaruit maken we een plan van aanpak voor het aan- of verkooptraject en leggen we onze afspraken vast in een bemiddelingsopdracht. Aan de hand van de inventarisatie stellen we een beperkte waardebepaling op, die de basis vormt voor ons voorstel voor de aan- of verkoopprijs. Samen met jou zullen we deze vaststellen, waarna we de markt opgaan.

Wij werken samen met horecamakelaar Peter Klaassen die al jaren een goede reputatie heeft. Hij heeft een uitgebreide expertise op het gebied van taxaties en aan- en verkoop van horecabedrijven.
Gezamenlijk bemiddelen en ondersteunen we bij financiering,  vergunningaanvragen, haalbaarheidsonderzoeken en transacties.
Je kunt ervan op aan dat wij alles in het werk stellen om je belangen optimaal te behartigen. Want goede begeleiding bij een transactie is voor jou van essentieel belang. Zullen we eens afspreken?

Verkoop
van horecabedrijven

Begeleiding bij aankoop
van horecabedrijven

Taxatie bedrijfsexploitatie,
-inventaris en goodwill

Bemiddeling bij
pachten en verpachten

De Bruin Horeca werkt samen met...

goede begeleiding is van essentieel belang